Английский. Скачать видеоуроки

Hands
Голосов: 3
Баллов: 11

Описание

 1. A mermaid story
 2. Adjectives (Сын атооч)
 3. Adjectives (Сын атоочтор)
 4. All tenses
 5. All tenses (уландысы)
 6. Alphabet 1 bolum
 7. Alphabet 2 bolum
 8. Articles
 9. Bathroom
 10. Bedroom
 11. Birds_can
 12. Body_parts
 13. Can, could, (be) able
 14. Clothes
 15. Clothes (2)
 16. Clothes_(kijimder)
 17. Colors
 18. Concrete and Abstract Nouns (Белгилүү айкын зат атоочтор)
 19. Consonants
 20. Countries and nationalities (Өлкөлөр жана улуттар)
 21. Days, month, seasons
 22. Demonstrative pronouns (Шилтеме ат атоочтор)
 23. Demonstrative pronouns (Шилтеме ат атоочтор2)
 24. Describing an alien
 25. Describing face
 26. Digraphs (Диграфтар)
 27. Digraphs_Mr.H (Диграфтар_Мистер H)
 28. Domino_game
 29. Everyday_activities
 30. Everyday_activities_(ulandysy)
 31. Family vocabulary
 32. Farm animals
 33. Feelings
 34. First Conditional_real possibility
 35. Future Continuous (Узак келээр чак)
 36. How_do_i_get_to
 37. I will and I am going to
 38. Kitchen
 39. Leisure_activities
 40. Modal verbs (Модалдык этиштер)
 41. Numerals (Сан атоочтор)
 42. Passive (is done, was done)
 43. Past Continuous Tense (Узак өткөн чак)
 44. Past Perfect Tense
 45. Past Perfect Tense (Өткөн учурга чейинки бүткөн чак)
 46. Past Simple (Белгисиз өткөн чак)
 47. Past Simple (Белгисиз өткөн чак)_уландысы
 48. Past simple regular and irregular verbs
 49. Past Simple regular and regular verbs
 50. Personal_information
 51. Plural_forms_of_some_nouns
 52. Possessive case of nouns
 53. Possessive_pronouns
 54. Practice_with_has,_is
 55. Prepositions of place
 56. Present continuous and present simple
 57. Present Continuous Tense (Узак учур чак)
 58. Present Perfect (Учурга чейинки бүткөн чак)
 59. Present Perfect Continuous
 60. Present_continuous_tense
 61. present_perfect_(uchurga_chejinki_butkon_chak)
 62. Present_perfect_continuous_(uzak_butkon_chaktar)
 63. Present_perfect_continuous_and_present_perfect_simple
 64. Present_perfect_simple_(uchurga_chejinki_butkon_chak)
 65. Present_simple
 66. Present_simple_(zhonokoj_uchur_chaktyn_koldonushu)
 67. Present_tenses_for_the_future
 68. Presenting yourself
 69. Pronouns_(at_atoochtor)
 70. Pronouns_(at_atoochtor)_1_bolum
 71. Pronouns_(at_atoochtor)_2_bolum
 72. Second_conditional._unreal_possibility_or_dream
 73. Simple_present_tense_(zhonokoj_uchur_chak)
 74. Sitting_room
 75. The passive (туюк мамиле)
 76. The_farm
 77. There_is._there_are
 78. Third_conditional__no_possibility
 79. To_be
 80. To_be_in_the_past
 81. To_have
 82. Town_vocabulary
 83. Used_to_(bir_nerse_zhasaganga_konuu)
 84. Vegetables and Fruits (Жашылчалар жана Жемиштер)
 85. Verbs_(etishter)
 86. What_are_nouns_(Зат атооч)
 87. What_time_is_it
 88. Wild_animals

Бул кыргыз тилиндеги видеосабактар "Сорос-Кыргызстан" Фондунун  Маалымат программасынын каржылык жардамы менен "Билимкени" долбоорунун алкагында мектеп окуучулары үчүн даярдалган.


Страна:
Язык: Кыргызский
Категории: Английский
Теги:

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также смотрят:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии