Кыргызский язык и литература. Скачать видеоуроки

Hands
Голосов: 4
Баллов: 14

Описание

 1. Аалы Токомбаев - Кандуу жылдар
 2. Ал көпүрө манасчылар (уландысы)
 3. Алыкул жана Ысык Көл
 4. Алыкул Осмонов
 5. Алыкул Осмонов - жаңычыл акын
 6. Алыкул Осмонов- Жеңишбек поэмасы
 7. Алыкулдун архивинен
 8. Антонимдер
 9. Антонимдердин бөлүнүшү
 10. Асан Кайгы
 11. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм
 12. Багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрү
 13. Багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрү 2 бөлүм
 14. Байламталар
 15. Барпы - даанышман акын
 16. Барпынын арзуу ырлары
 17. Баш мүчөнүн ортосуна сызыкчанын коюлушу
 18. Белгилүү жактуу сүйлөм
 19. Белгисиз жактуу сүйлөм
 20. Бизди ойготкон китептер - Айтматов Ч.
 21. Бир тутумдуу сүйлөмдөр
 22. Бөлүкчөлөр. 1 бөлүм
 23. Бөлүкчөлөр. 2 бөлүм
 24. Гипербола, литота
 25. Жалпы жактуу сүйлөм
 26. Жандоочтор
 27. Жеңижок акын
 28. Жеңижок акын (уландысы)
 29. Жусуп Баласагын - Кут Билим
 30. Жусуп Баласагын - Кут Билим 2
 31. Карама-каршы багыныңкы сүйлөм
 32. Каратма сөз
 33. Касым Тыныстанов
 34. Касым Тыныстановду эскерүү 1 бөлүм
 35. Касым Тыныстановду эскерүү 2 бөлүм
 36. Киринди сөз, тыныш белгилери
 37. Көркөм чыгарманын тили
 38. Кусейин Карасаев - Өздөштүрулгөн сөздөр 2 бөлүм
 39. Кусейин Карасаев- Накыл сөздөр 2 бөлүм
 40. Кусейин Карасаев- Накыл сөздөр 3 бөлүм
 41. Кусейин Карасаев- Накыл сөздөр 4 бөлүм
 42. Кусейин Карасаев- Өздөштүрүлгөн сөздөр 1 бөлүм
 43. Кусейин Карасаев-Накыл сөздөр 1 бөлүм
 44. Кыймыл атоочтор
 45. Кыргыз лексикасынын баюу жолдору 1 бөлүм
 46. Кыргыз лексикасынын баюу жолдору 2 бөлүм
 47. Кыргыз орфографисынын принциптери
 48. Кыргыз орфографиясынын жалпы эрежелер системасы
 49. Кыргыз тилинин тыбыштык курамы
 50. Кыргыз тилинин тыбыштык курамы (уландысы)
 51. Кыргыз философиялык лирикасын жаратуучулар
 52. Кыргыз эли колдонгон жазуулар
 53. Кыргыз элинин оозеки көркөм казынасы. Мифтер
 54. Лексикалык талдоо
 55. Манас- байыркы кыргыз рухунун туу чокусу
 56. Манас эпосунун өзөк окуялары
 57. Манас эпосунун тили
 58. Манасчы Балык Кумар уулу
 59. Манасчылар
 60. Махмуд Кашгари
 61. Мидиндин махабат ырлары
 62. Мидиндин сатиралары
 63. Молдо Нияздын өмүрү
 64. Молдо Нияздын санаттары
 65. Морфологиялык талдоо
 66. Мукай Элебаев - Жарыяланбаган чыгармалар 2 бөлүм
 67. Мукай Элебаев - Жарыяланбаган чыгармалар 3 бөлүм
 68. Мукай Элебаев -Жарыяланбаган чыгармалар 1 бөлүм
 69. Мукай Элебаев -Жарыяланбаган чыгармалар 4 бөлүм
 70. Муун, анын түрлөрү
 71. Окшоштуктар (аналогия)
 72. Окшоштуктар (уландысы)
 73. Омонимдер
 74. Омонимдер (уландысы)
 75. Райкан Шүкүрбеков - Жинди суу
 76. Сагынбай Орозбаков
 77. Синонимдер
 78. Синонимдер (уландысы)
 79. Синтаксистин татаал конструкциялары
 80. Сөз айкашынын синтаксиси
 81. Сөз айкашынын түгөйлөрүнүн байланышуу жолдору
 82. Сөздөру ташымалдоонун эрежелери
 83. Сөздүн көп маанилүүлүгү
 84. Сөздүн көп маанилүүлүгү (уландысы)
 85. Сөздүн өтмө мааниси же троптор
 86. Сүйлөм мүчөлөрүн талдоо
 87. Сүйлөм мүчөлөрүн талдоо (уландысы)
 88. Сүйлөмдөрдү толуктоо
 89. Сүйлөмдүн белгилери
 90. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү
 91. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнүн байланышуу жолдору
 92. Табу жана эвфемизм
 93. Тактооч
 94. Тарыхтын актай барактары 1 бөлүм
 95. Тарыхтын актай барактары 2 бөлүм
 96. Татаал сүйлөмдөргө синтаксисттик талдоо
 97. Токтогул Сайдалы уулу
 98. Токтогул- улуу акын
 99. Токтогулдун насыят ырлары
 100. Төл жана бөтөн сөз
 101. Төл жана бөтөн сөздөрдүн тыныш белгилери
 102. Улуу Манастын акылмандыгы
 103. Үндөштүк закону
 104. Үндүү тыбыштардын бөлүнүшү
 105. Фразеологизмдер жана алардын мүнөздүү бегилери 1 бөлүм
 106. Фразеологизмдер жана алардын мүнөздүү белгилери 2 бөлүм
 107. Фразеологизмдер менен макал-лакаптардын карым-катышы
 108. Фразеологизмдердин өз ара бөлүнүшү
 109. Фразеологизмдердин стилдик жактан колдонушуна карата бөлүнүшү
 110. Фразеологизмдердин стилдик жактан колдонушуна карата бөлүнүшү (уландысы)
 111. Ыр сабындагы өмүр (Алыкул Осмонов)
 112. Ысык Көлдүн куну жана куту
 113. Ысык Көлдүн куну жана куту (уландысы)
 114. Этиштин чактары

Бул кыргыз тилиндеги видеосабактар "Сорос-Кыргызстан" Фондунун  Маалымат программасынын каржылык жардамы менен "Билимкени" долбоорунун алкагында мектеп окуучулары үчүн даярдалган.


Страна:
Язык: Кыргызский
Категории: Кыргызская литература Кыргызский язык
Теги:

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также смотрят:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии