Физика. Скачать видеоуроки

Hands
Голосов: 19
Баллов: 81

Описание

 1. Архимед күчү
 2. Архимед күчүнө маселе иштөө
 3. Атмосфералык басымды өлчөө
 4. Атмосфералык басымды өлчөөгө карата маселе иштөө
 5. Бир калыптагы жана бир калыптагы эмес кыймыл
 6. Борборго умтулуучу ыламдануу
 7. Борборго умтулуучу ылдамдануу (мисал иштөө)
 8. Бууга айлануунун салыштырма жылуулугу
 9. Бууга айлануунун салыштырма жылуулугуна маселе иштөө
 10. Бүткүл дүйнөлүк тартылуу законуна маселе иштөө
 11. Бүткүл Дүйнөлүк тартылуу күчү
 12. Газ закондору
 13. Газ закондоруна маселе чыгаруу
 14. Газдардын техникада колдонулушу
 15. Жарыш туташтырууга маселе иштөө
 16. Жылуулук жана айлана чөйрө
 17. Жылуулук саны
 18. Жылуулук санына маселе иштөө
 19. Заряддалган нерсенин потенциалдык энергиясы 2 бөлүм
 20. Заряддалган нерсенини потенциалдык энергиясы 1 бөлүм
 21. Заттардын агрегаттык абалдары
 22. Заттын газ абалы
 23. Заттын жылуулук сыйымдуулугу
 24. Заттын тыгыздыгы
 25. Идеалдык газ абалынын теңдемеси
 26. Изобаралык процесс
 27. Ийри сызыктуу кыймылга маселе иштөө
 28. Импульстун сакаталуу законуна маселе иштөө
 29. Инерция Ньютондун биринчи закону
 30. Ички энергия
 31. Керектөөчүлөрдү жарыш туташтыруу
 32. Керектөөчүлөрдү ток булагына удаалаш туташтыруу
 33. Кубаттуулук
 34. Кубаттуулуктун формуласына маселе иштөө
 35. Кыймылдардын жолун жана убактысын эсептөө
 36. Механикалык жумуш
 37. Механикалык жумушка маселе иштөө
 38. Молекулалардын үзгүлтүксүз баш аламан кыймылы
 39. Молекулалык кинетикалык теория
 40. Молекулалык кинетикалык теориянын иш жүзүндө далилдениши
 41. Молекулалык кинетикалык теориянын экинчи жобосу
 42. Молекулалык-кинетикалык теориянын үчүнчү жобосу
 43. Нерсенин айлана боюнча кыймылы
 44. Ньютондун биринчи закону
 45. Ньютондун үчүнчү закону
 46. Ньютондун үчүнчү законуна маселе иштөө
 47. Ньютондун экинчи закону
 48. Ньютондун экинчи законуна маселе иштөө
 49. Отундун күйүү жылуулугу
 50. Отундун күйүү жылуулугуна маселе иштөө
 51. Өткөргүчтүн электрдик каршылыгы
 52. Паскаль закону
 53. Паскаль законуна маселе иштөө
 54. Потенциалдык жана кинетикалык энергияга маселе иштөө
 55. Серпилгич күчүнө маселе иштөө
 56. Серпилгичтүүлүк жана анын түрлөрү
 57. Сүрүлүү күчү
 58. Сүрүлүү күчүнө маселе иштөө
 59. Термодинамиканын биринчи закону
 60. Тик өйдө же төмөн түшкөн нерселердин кыймылы
 61. Тик өйдө же төмөн түшкөн нерсенин кыймылына маселе
 62. Удаалаш туташтырууга маселе иштөө
 63. Чыңалуу 1 бөлүм
 64. Чыңалуу 2 бөлүм
 65. Ылдамдатылган кыймыл боюнча маселе иштөө
 66. Ылдамдатылган кыймыл. Ылдамдануу
 67. Электр тогу. Ток булактары
 68. Электр тогун мүнөздөөчү чоңдуктар
 69. Электр тогунун аракети 1 бөлүм
 70. Электр тогунун аракети 2 бөлүм
 71. Электр тогунун аракети 3 бөлүм
 72. Электростатикалык талаага маселе иштөө
 73. Энергия. Механикалык энергиянын түрлөрү
 74. Эрүүнүн салыштырма жылуулугу
 75. Эрүүнүн салыштырма жылуулугуна маселе иштөө

Бул кыргыз тилиндеги видеосабактар "Сорос-Кыргызстан" Фондунун  Маалымат программасынын каржылык жардамы менен "Билимкени" долбоорунун алкагында мектеп окуучулары үчүн даярдалган.


Страна:
Язык: Кыргызский
Категории: Физика
Теги:

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также смотрят:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии