Химия. Скачать видеоуроки

Hands
Голосов: 24
Баллов: 104

Описание

 1. Авогадро закону
 2. Авогадро саны
 3. Азот кислотасы
 4. Алкандардын касиеттери
 5. Альдегиддер
 6. Амин кислоталары
 7. Аминдер
 8. Аралашма, эритме боюнча маселе
 9. Атомдун түзүлүшү
 10. Атомдун электрондор менен толтурулуу ирээти
 11. Ацетилен углеводороддору (Алкиндер)
 12. Бакма канаттулар
 13. Валенттүүлүк
 14. Газ абалындагы заттын көлөмүн табуу
 15. Галогендер
 16. Жөнөкөй жана татаал заттар
 17. Жыпар жыттуу углеводороддор (Арендер)
 18. Карбон кислоталары
 19. Каучук
 20. Кир кетирүүчү каражаттар
 21. Кислоталар
 22. Кислоталардын туздардын негиздердин электролиттик диссоциациясы
 23. Кошумча топчонун элементтери
 24. Көмүртектүү суулар (Углеводдор)
 25. Күкүрт кислотасы
 26. Күчтүү жана начар электролиттер
 27. Майлар
 28. Масса бирдиктери. Заттын саны
 29. Мезгилдик таблица
 30. Менделеевдин мезгилдик системасы_1_бөлүм
 31. Менделеевдин мезгилдик системасы_2_бөлүм
 32. Металл эместер
 33. Металлдар
 34. Металлдардын алынышы жана химиялык касиеттери
 35. Негизги топчонун элементтери
 36. Негиздер (гидрооксиддер)
 37. Оксиддер
 38. Органикалык бирикмелердин химиялык түзүлүш теориясы
 39. Полисахариддер
 40. Салыштырма атомдук масса
 41. Спирттер
 42. Тасма курттар классы
 43. Татаал эфирлер
 44. Тромбоциттер
 45. Туздар
 46. Фенол
 47. Физикалык, химиялык кубулуш
 48. Халькогендер
 49. Химиялык байланыштар
 50. Химиялык реакция
 51. Химиялык реакциялардын типтери
 52. Химиялык реакциялардын ылдамдыгы
 53. Химиялык тең салмактуулук
 54. Химиялык теңдеме
 55. Химиялык теңдемелер боюнча маселелер
 56. Химиялык элементтер
 57. Циклопарафиндер
 58. Чанактуулар тукуму
 59. Чектүү көмүрсуутектер (Алкандар)
 60. Щелочтуу жер металлдары
 61. Щелочтуу металлдар
 62. Электролиттик диссоциация теориясы
 63. Этилен углеводороддору
 64. Этилендин алынышы, касиеттери

Бул кыргыз тилиндеги видеосабактар "Сорос-Кыргызстан" Фондунун  Маалымат программасынын каржылык жардамы менен "Билимкени" долбоорунун алкагында мектеп окуучулары үчүн даярдалган.


Страна:
Язык: Кыргызский
Категории: Химия
Теги:

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также смотрят:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии