Английский язык. Рабочая тетрадь (5 класс, на кыргызском)

Hands

Скачать:

PDF
Голосов: 48
Баллов: 203

Описание

Жумушчу дептер Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринин 5-классынын окуучулары
үчүн
даярдалган окуу-методикалык комплексинин компоненттеринин бири болуп саналат. Дептер окуу китепте
каралган лексикалык жана грамматикалык темаларды өздөштүрүү үчүн кошумча тапшырмаларды камтыйт.
Жумушчу дептердин материалдары окуу китептин тиешелүү сабактары менен дал келет жана авторлор сунуштаган
темалардын алкагында угуп түшүнүүдө, сүйлөөдө, окуп түшүнүүдө жана жазууда окуучулардын көндүмдөрүн
калыптандырууга багытталат.

Мугалимдин чечимине жараша окуучулар жумушчу дептерди үйдөн өз алдынча же класстан пайдаланса
болот.


PDF: Скачать
Авторы книги: Анна Фатнева
Наталья Цуканова
Язык: Кыргызский
Издательство: Аркус
ISBN: 978–9967–31–660–7
Год выпуска: 2017
Место выпуска: Бишкек
Категории: Английский язык
Теги: Мектеп окуучуларына 5-класс Англис тили
Лицензия

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также читают:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии