Акбермет. Качкан кыз

Hands

Скачать:

HTML PDF EPUB
Голосов: 0
Баллов: 0

Описание

Кыргыздын элдик поэмаларынын катарында «Ак- бермет поэмасы» деп айтылып жүргөн чыгарма чындыгында бүтүндөй бир сюжетти камтыган көркөм чыгарма эмес. Бул тарыхта жашаган акын Акбермет Карагул кызынын өмүр баяны жана анын чыгармалары жөнүндө маалымат.Болгону эле фольклор жыйноочу К. Мифтаков 1923-жылы Талас өрөөнүндө элдик оозеки чыгармаларды жыйнап жүргөн учурунда 9-июлда Таластын Орто-Кошой кыштагында жашаган Акберметке жолугуп, анын өмүр баянын, чыгармаларын жазып алат. Ал эми Тоголок Молдо жазган «Качкан кыз» деген поэманын тарыхы өзүнчө бир кызык. Элдик салттын мыйзам катары өкүм сүргөн айрым көрүнүштөрү далай кыз келиндердин тагдырына балта чапкан. Ал шордуулардын миңинин бири акыйкатсыздыкка каршы күрөшө алган. Ошол миңдин бири - Качкан кыз деген атка конгон көлдүк Каптагайдын кызы. XIX кылымдын акыры XX кылымдын башында жашаган тарыхый инсан. «Акбермет» менен «Качкан кызды» поэма дегенден көрө тарыхый ыр десек жанрдык белгисин аныгыраак көрсөтөт. Анткени бул ырлар, бир кезде тарыхтын белгилүү бир учурунда болуп өткөн реалдуу окуяны, конкреттүү адамдардын өмүр жолун баяндайт.


HTML: Читать
PDF: Скачать
EPUB: Скачать
Авторы книги: Эл адабияты
Язык: Кыргызский
Издательство: Бийиктик
ISBN: 978-9967-13-898-8
Год выпуска: 2012
Место выпуска: Бишкек
Категории: Общие
Теги: Кыргыз адабияты Эл адабияты Элдик поэмалар
Лицензия

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также читают:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии