Энциклопедия "Манас". Том первый

Hands

Скачать:

PDF EPUB
Голосов: 54
Баллов: 238

Описание

Колуңузда турган энциклопедиянын көздөгөн максаты кыргыздын баатырдык эпосу «Манастын» өз-өз алдынча атайын бөлүмдөрдөн турган көркөм текстин, ошондой эле бул улуу эстеликтин кагаз бетине түшүрүлүш тарыхын, айтуучуларын, мазмунун, сюжетин, варианттарын, поэтикасын, мотивдерин, образдык түзүлүшүн, көркөм каражаттарын, топонимикасын, этностук аталыштарын, антропонимдерин, философиялык жана диний түшүнүктөрүнүн катмарларын, жалпы эле анын кыргыз элинин рухий турмушуна тийгизген таасирлеринин кеңири чөйрөсүн чечмелеп берүү, маңызын сыгып, ток этер жерин айтып түшүндүрүү болуп саналат.
 


PDF: Скачать
EPUB: Скачать
Авторы книги: Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы
Язык: Кыргызский
Издательство: Кыргызполиграфкомбинат
ISBN: 5-89750-013-4
Год выпуска: 1995
Место выпуска: Бишкек
E вер. готовили: Батыр Турдуакматка
Категории: Энциклопедии и словари Манас
Теги: Манас эпосу Энциклопедия Манас энциклопедиясы
Лицензия

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также читают:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии