"Манас" энциклопедиясы. 2 том

Hands

Скачать:

PDF
Голосов: 21
Баллов: 87

Описание

 

Колуңузда турган энциклопедиянын көздөгөн максаты кыргыздын баатырдык эпосу «Манастын» өз-өз алдынча атайын бөлүмдөрдөн турган көркөм текстин, ошондой эле бул улуу эстеликтин кагаз бетине түшүрүлүш тарыхын, айтуучуларын, мазмунун, сюжетин, варианттарын, поэтикасын, мотивдерин, образдык түзүлүшүн, көркөм каражаттарын, топонимикасын, этностук аталыштарын, антропонимдерин, философиялык жана диний түшүнүктөрүнүн катмарларын, жалпы эле анын кыргыз элинин рухий турмушуна тийгизген таасирлеринин кеңири чөйрөсүн чечмелеп берүү, маңызын сыгып, ток этер жерин айтып түшүндүрүү болуп саналат.
Бул энциклопедияны даярдоого жардам берген Батыр Турдуакматка алкыш айтабыз!

 


PDF: Скачать
Авторы книги: Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы
Язык: Кыргызский
ISBN: 5-89750-035-5
Год выпуска: 1995
Место выпуска: Бишкек
Категории: Манас
Теги: Манас эпосу Энциклопедия Манас энциклопедиясы
Лицензия

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также читают:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии