Эпос "Манас". Первая книга

Hands

Скачать:

HTML PDF EPUB
Голосов: 82
Баллов: 357

Описание

Замандан заман өтүп, жер үстүндө кыргыз тили жашап тургуча «Манас» биздин улуттук туу чокубуз катарында тура бермек.

Ч. Айтматов

Окуучуларга сунуш кылынган жомоктун бул үзүндүсү — Сагымбай Орозбак уулу айтып жаздырган варианттын башталышы. Китепке жомоктун Манас баатырдын тегинен кабар берген кара сөз түрүндөгү кыскача маалыматтан тартып жаш баатырды хан шайлоого чейинки окуялар киргизилди. Буга карап бул китепти шарттуу түрдө Сагымбайдын вариантынын биринчи китеби дешке болор эле. Шарттуу дегенибиз адатта жомок томдорго бөлүнүп айтылган эмес, окуялардын ирети менен гана аткарыла берген. Эл жомокчудан бул же тигил эпизодду аткарып берүүнү өтүнгөндө ошол чоң окуянын атын аташкан. Мисалы, «Көкөтөйдүн ашын» Алмамбет менен Чубактын жол талашканын ж. б.

 


HTML: Читать
PDF: Скачать
EPUB: Скачать
Авторы книги: Сагымбай Орозбаков
Язык: Кыргызский
Издательство: Кыргызстан
ISBN: С Кирг. М 23
Год выпуска: 1978
Место выпуска: Бишкек
Категории: Манас
Теги: Сагымбай Орозбаков Манас эпосу Чыңгыз Айтматов
Лицензия

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также читают:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии