Эпос "Манас". 1958 г. Второй том

Hands

Скачать:

HTML PDF EPUB
Голосов: 21
Баллов: 84

Описание

1958-жылы манасчылардын айткандарын бириктирип, курама болуп чыккан 2 томдуктун 2-китеби. Экинчи китепке киргизилген "Көкөтөйдүн ашынын" башталышы жана андагы шаан-шөкөттөрдү сүрөттөөлөр, "Чоң казаттын" биринчи бөлүгү бүт дээрлик психологиялык окуяны күчтүү жана көркөм бере алган Сагымбайдын варианттарынан алынды. Айрым окуялардын деталдары, мисалы Каныкейдин "Чоң казатка" аттанган чоролорду жабдышы, Алманбет менен Чубактын чатагы, Кошой менен Жолойдун күрөшү, Коңурбай менен Манастын сайышы сыяктуу элестүү, көркөмдүк жагынан эсте каларлык сүрөттөр да Сагымбайдан алынып кошулду.


HTML: Читать
PDF: Скачать
EPUB: Скачать
Авторы книги: Курама вариант
Язык: Кыргызский
Год выпуска: 1958
Место выпуска: Бишкек
Категории: Манас
Теги: Жыйнак Сагымбай Орозбаков Манас эпосу Саякбай Каралаев
Лицензия

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также читают:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии