Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 1964-ж. 1-том. (ырлар)

 • АКЫНДЫН ЭЛЕСИ
 • БИЗДИН ЖЕР
 • ТЕМИР ЖОЛ
 • ТАҢДА
 • МЕНДЕ
 • ЖЕҢИШ НУРУ
 • ЭМГЕК КЫЗЫ
 • ШАМАЛГА
 • ЭРКИН КЫЗ
 • ТҮНДӨГҮ ҮН
 • КЫЗЫЛ УЧКУЧТАР
 • ЖҮР, ЖОЛДОШТОР
 • ТАП КОРГООЧУ БОЛОБУЗ
 • ЖАҢЫ УУЛ
 • АКЫН ЖООМАРТКА
 • МИЛЛИОНДОР
 • БИЙИК ЖЕРИМ
 • ЖОЛДОШТОРУМ МЕНЕН
 • ЖОЛДО
 • ЧАЙХАНАДА
 • «ПРАВДА»
 • САГА
 • ЖАШЧЫЛЫК
 • КЕЛЕЧЕКТЕ
 • АЛТЫМЫШ БЕШ
 • ЧАПАЕВ
 • ПАРТБИЛЕТ
 • КУРБУЛАРЫМА
 • ЖАҢЫ ТЕСКЕЙ
 • ТҮШТҮКТӨН СУЛУУ ТАҢ АТТЫ
 • ПАХТА ТАЛААСЫ
 • ТЕҢТУШТАРЫМА
 • ТАҢШЫР БУЛБУЛ
 • ФРУНЗЕ
 • БҮГҮН
 • ЧОҢ КҮЙҮТ
 • БИЗ ЛЕНИНСИЗ
 • ГҮЛҮМӨ
 • УКТААРЫМДА
 • БИР ТҮНҮ
 • ӨЗҮМ
 • ЖОЛДОШ КИРОВ
 • ОЙГОНОРДО
 • КУБАНАМ, БИРОК АЙЫБЫМ БАР
 • МЕН ӨЗ ЖҮРӨГҮМ МЕНЕН
 • ЖАШЧЫЛЫК, КОШ
 • КОМАНДИР КЫРГЫЗ
 • АЧУУМА
 • ЖАКЫНДА
 • КАГАЗЫМА
 • СЫЯМА
 • КАЛАМЫМА
 • СҮЙҮҮ
 • ЭМИ БИР КЕЛГЕНЧЕ
 • УЧКАН БУЛБУЛГА
 • ОКУУ МАГА
 • ТӨРТ ЖЫЛДАН КИЙИН
 • МАЯКОВСКИЙГЕ
 • БИР ЖОЛДОШУМА
 • ОЙ, ЖЕР АЙ
 • ШУМКАРГА
 • ГҮЛ МЕНЕН КУШ
 • КУРБУЛАРГА
 • СЕН ЖАНА МЕН
 • МУЗЫКА
 • АКЫРКЫ БАЛАЛЫККА
 • СҮЙҮКТҮҮ ТҮН
 • ТАҢ АТАРДА КӨЛ БЕТИ
 • ТҮНКҮ КАЙЫК
 • БОЗ ҮЙ
 • БИЛИНБЕГЕН ҮЧ МЕЗГИЛГЕ
 • ДҮЙНӨГӨ КӨЗ КАРОО
 • ПОРТРЕТКЕ
 • СУЛУУЛУККА
 • БЕШИК ЫРЫ
 • БУЛБУЛДУН БИРИНЧИ ҮНҮ
 • ЖОЛУМ
 • КҮНДӨР ЖӨНҮНДӨ ЛИРИКА
 • ЖУМУШЧУ ДЕГЕН КИМ
 • ҮСТӨЛ ҮСТҮНДӨГҮ КҮЗГҮ
 • БАЛ
 • НАН МЕНЕН АКЧАНЫН МЕЛДЕШИ
 • СҮЙЛӨШҮҮ
 • САНААМ
 • БИР АЙЛЫК ДЕМ АЛЫШТА
 • КОЙЧУНУН ЫРЫ
 • ТҮНКҮ КҮЗӨТ
 • ЖЕР ЖҮЗҮНҮН КАРТАСЫ
 • ЖАҢЫ ТАМДАР
 • БИЗ
 • АТА МЕНЕН ЭНЕ ЭҢ КИЧҮҮБАЛАСЫН ЖАКШЫ КӨРӨТ
 • ЖАЙЛОО
 • ЖАШАСЫН ЖҮРӨК,ЖАШАСЫН АКЫЛ
 • БӨБӨККӨ
 • ЖАМАНДОО
 • МЕНИН ЖЫЛДЫЗЫМ
 • УЙКУМ КЕЛЕТ...
 • ШОТА РУСТАВЕЛИГЕ
 • ИЧКЕ СУУ
 • КАРКЫРА
 • СЫРТ ЖАЙЛОО
 • ТҮП СУУСУ
 • ОТУЗ ЖАШ
 • ЧӨП ЧАБЫК
 • ЭРКИН ЫР
 • МЕН ЭМНЕДЕН УЯЛАМ
 • КОМБАЙН
 • СҮЙҮҮ ЖАНА МЕН
 • АЛДАНБА
 • АЙГА
 • МАГА КҮЛБӨ
 • ЖЕТИ-ӨГҮЗ
 • ЖАЛГЫЗ ӨРҮК
 • КАРА КӨПӨЛӨК
 • НЕГЕ КЕЧИГЕТ
 • ТАБЫЯТ МЕНЕН МУЗЫКА
 • ПОКРЫШКИНГЕ
 • КҮЗГҮГӨ КАРАНГАН ЖЕҢЕМЕ
 • БҮКӨН
 • ...ВАГА
 • КАТЫҢА ЖООП
 • АДИЛДИКТИН КУШУ
 • УЧКУЧ КҮҮСҮ
 • КӨТӨРҮҮ ЫРЫ
 • ТОСУП АЛУУ
 • КАЙДА БАРСАМ ЭСИМДЕ
 • ЖИГИТТЕРДИН ҮЛПӨТ ЫРЫ
 • ОСУЯТ
 • ГИТАР КҮҮСҮ
 • АККУУНУН КӨРДҮМ УЧКАНЫН
 • МУЗЫКА
 • КЫЛЫМДАР
 • АКАДЕМИК СКРЯБИНГЕ
 • РОССИЯ
 • СҮЙБӨМ СЕНИ
 • ЖАШТЫККА
 • ЫССЫК-КӨЛ
 • ЖАЛЖАЛЫМ ОЙ
 • ЖАКШЫ КИТЕП
 • КАЙЫҢДЫ
 • АКЫН
 • ООРУЛУУ АКЫН
 • АДАМЗАТ
 • КАЛАМГА
 • КУРДАШТЫК СӨЗҮМ
 • СУЛУУГА
 • БИРИНЧИ ДЕПУТАТ
 • ЗАМАНДАШЫМА
 • АДАМГА
 • САЛЮТ
 • ҮЛПӨТ ЫРЫ
 • ӨЗҮМДҮН ӨСКӨН ЖЕРИМДЕН
 • КЕЛСЕМ ЖОКСУН
 • ЖЕҢЕМЕ
 • БАЛЫКЧЫДАН ФРУНЗЕГЕ
 • БОЗ БАЛА
 • БЕШИК ЫРЫ
 • ТЕГИРМЕН
 • КОРУКЧУ
 • АККАН СУУ
 • КОМБАЙН МААЛЫ
 • СУГАТЧЫ
 • ТЕМИН
 • СААНЧЫ ЖЕҢЕ
 • ЖАР КӨРҮҮ
 • БАШКАРМА
 • УНУТПА
 • ЖЫЛКЫЧЫ
 • КҮН ЧЫГЫШ КҮН БАТЫШТА
 • МАНСАП
 • САБЫР КЫЛ, КУРБУМ, САБЫР КЫЛ
 • КАЛМАК ЧАЙЫ
 • КЫТМЫРГА
 • КЫЗЫЛЧА КАЗГАН КЕЛИНЧЕК
 • ЖҮГӨРҮ
 • БЕШ ЖАШАРГА БЕРБЕЙМИН
 • ТОЛКУТ ДА КАЙРА БАСЫЛАТ
 • СҮЙҮМКУЛДУН АЙЛЫНДА
 • «КОМУНИЗМ» КОЛХОЗУНДА
 • КӨҢҮЛ КУУНАК
 • 1946-ЖЫЛ, 1-ЯНВАРЬ
 • ЭСКЕРМЕ
 • ТИРҮҮЛҮК
 • ИСТРЕБИТЕЛГЕ
 • ӨЛГӨН ЖОКСУҢАР
 • СЕН АЙТПА
 • ДАГЫ САГА
 • МЕН БУЛ ЖАКТА ЖҮРГӨНДӨ
 • СЕНИН ПОЭМАҢ
 • КЫРГЫЗ КӨЛҮ
 • ДҮЙНӨ ЖҮЗҮ ТЫНЧ АЛСЫН
 • ОРУС КАЛКЫТ - ТУУГАНЫМ
 • ЫСЫК-КӨЛ – НЕВА СУУНУН СҮЙГӨН ЖАРЫ
 • ЖИБЕК КИЙГЕН ЭРКЕ КЫЗ
 • КАТЫҢДЫ КӨЛГӨ ТАШТАДЫМ
 • БИРГЕ ЖҮРДҮК
 • ЗАМАНДЫН ЖОЛУ УЛУК ЖОЛ
 • СҮЙДҮМ СЕНИ
 • УЯҢ КЕЛИН
 • АЙ, АЙ, ТАК, ТАК БУУРУЛ АТ
 • КАЧСА БАКЫТ
 • СҮЙӨМ ДЕСЕҢ
 • СҮЙҮҮ КЫЯЛ
 • МЕН ӨТПӨДҮМ
 • БЕЛГИЛЕР
 • ФРУНЗЕ
 • 1945-ЖЫЛ, 31-ДЕКАБРЬ
 • ЖОК, АЛ МАЯК ЭМЕС
 • ЖАЗГЫ СУУ
 • ЖҮЙӨЛҮҮ СӨЗ
 • ДҮНҮЙӨ
 • РАКЫЯ
 • КЫРГЫЗСТАН
 • КОЛХОЗ БАКЧАСЫ
 • САБИРА
 • КАМБАРАЛЫ
 • МОЛДОКУЛДУН ҮЙҮ
 • ТИЛЕК
 • ТОЛКУН ЭМЕС, АЛ АК КУУ
 • БРИГАДИРДИН КЫЯЛЫ
 • ЗВЕНОБОЙ ЗЫЙНАТЖАН
 • АТАМА ОСУЯТ
 • ЖЕТИГЕН
 • КӨЛҮМӨ
 • ТАҢ КАЛУУ
 • ЖОГОТУУ
 • ГРУНЬЯ САВЕЛЬЕВНАГА1
 • КУРБУМА КАТ
 • АЯЛГА
 • БУУДАЙ САПЫРУУ
 • ӨБӨМ ДЕГЕН СӨЗҮҢӨ
 • ШЕКЕРДИН ЖОРУГУ
 • ЫСЫК-КӨЛДӨ ТӨРТ МЕЗГИЛ
 • АКЫН
 • АЙ, БАЛАЖАН, БАЛАЖАН
 • АЙ, СУГАТЧЫ, СУГАТЧЫ
 • ЖАКШЫ ЫР ДЕГЕН ЭМНЕ
 • НЕ ЖАМАН
 • ЖЕР ДЕГЕН ЭМНЕ
 • СҮЙҮНҮН ТҮРЛӨРҮ
 • БИЗДИН КОРОО
 • ШААРЫМА
 • МЕН ШААРЫМА БАРАРМЫН
 • ЖЫГУУ
 • АКЫЛДУУ АТЫМ ТИЛ АЛБАЙТ
 • САМАН ТАРТУУ
 • БЫСТРОВКА-БАЛЫКЧЫ ТЕМИР ЖОЛУ
 • АТ БАШЫНЫН ЧЫМЧЫГЫ
 • БЕШ БАРМАК
 • АТ-БАШЫ
 • КОЛ ТОЛКУЙТ ДА, КАЙРА БАСЫЛАТ
 • ТААРЫНБА КУРБУМ, ТААРЫНБА
 • АВТОБУС
 • АЙЛЫМА
 • РАКМАНДЫН ИЛИМИ
 • БЭЭ СААМАЙ
 • БЕКЕНБИЗ
 • КОМУЗ
 • АЙ КӨРҮҮ
 • КҮН КҮРКҮРӨӨ
 • МЕН КЕТТИМ АЛЧА БЫШКАН МЕЗГИЛДЕ
 • МЕНИН КОЛУКТУМ
 • БҮРКҮТТҮ ТАПТОО
 • ОРУС КЫЗЫ
 • КЫЗДЫН СҮРҮ
 • КОЙ
 • БАЙТАЛ БЭЭНИН БАЛ КЫМЫЗ
 • ТАРТ ЭРКЕЧИМ ТАРТ
 • КЫРГЫЗ ТООЛОРУ
 • УУРУЛУК ДЕГЕН ЭМНЕ?
 • ЖАНЫБАРЫМ ЫСЫК-КӨЛ
 • КЕЧИРЕГӨР
 • АРПА ЖАЙЛООСУНДА БИР ТҮН
 • ИЛБИРС УЯ
 • МЕН АЙЫЛГА КЕЛГЕНДЕ
 • КОЙ СААДЫРГАН КЕЛИНЧЕК
 • КОРГОН-ТАШТЫ ЖАЙЛАДЫК
 • ЭНЕНИН КҮЧҮ
 • БАШКАРМАНЫН АЯЛЫ
 • ТОО ИЧИНДЕ МЕКТЕП БАР
 • АЙЧҮРӨКТҮН АК ШУМКАР
 • КӨЛ АТА
 • МАЙЧЫ МЕНЕН МАЛ ДОКТОР
 • ЧАПАК
 • КҮНДӨР
 • ЖЕЗДЕМ КЕЛЕ ЖАТЫРЫ
 • ТУЮК АСКА
 • КОШУМЧА ЭМГЕК
 • ПАРТОРГ КЕЛЕТ РАЙОНДОН
 • ЖАЙЛОО
 • БААТЫР ЭНЕ
 • КҮЙГӨН
 • ЖЫЛКЫЧЫ
 • НАРЫН ДАЙРА
 • АЙ, ЖАМИЙЛА, ЖАМИЙЛЯ
 • ЖЕҢЕМДИН СӨЗҮ
 • МАРИЯ
 • ЧӨП ҮЙМӨК
 • МЕН, ПОЧТОБАЙ, ПОЧТОБАЙ
 • АРТИЛЛЕРИСТТЕРДИН МАРШЫ
 • ЖЕҢИШ ЫРЫ
 • КЫЗДЫРДЫН КҮҮСҮ
 • АЛМА ЖЫЙНОО
 • МОСКВА
 • КОЙ ТӨЛДӨТҮҮ
 • ЖҮЗҮМ АЛУУ
 • ФИЗКУЛЬТУРНИКТЕРДИН МАРШЫ
 • КООН ҮЗМӨЙ
 • КЫЗ ӨПМӨЙ
 • МУРАПТЫН ЫРЫ
 • УЗАТУУ
 • БОТОЮМ
 • ТОСУП АЛУУ
 • БЕКБЕКЕЙ
 • ӨМҮРГӨ
 • ЛЕНИНДИН КҮМБӨЗҮНӨ
 • ӨМҮРГӨ
 • ЛЕНИНДИН КҮМБӨЗҮНӨ
 • КАЧКЫНБАЙ КАЧАК
 • МЕН КӨЛҮМӨ КЕЛГЕНДЕ
 • АТА ЖУРТУМ
 • КӨЛДҮН КЕЧКИ КӨРҮНҮШҮ
 • АК КАЙЫҢ
 • ЖОГОТТУМ
 • БИР ЧАКА СУУ
 • КОШТОШУУ
 • АККАН СУУ
 • СЕКИТЕГИ ЖАПЫС ТАМ
 • УЧКУЧТАРДЫН ЫРЫ
 • САГАТЫМА
 • ЖЕҢЕМДИН ЫРЫ
 • ЫРЛАРЫМ
 • БАЛАЛЫК
 • ЭМГЕК КҮН
 • ЖЕТИМ КОЗУ
 • КЫШКЫ БОРООН
 • КОШ АЙДОО
 • АЙРӨК
 • ЧОЛПОН-АТА
 • МЕН МАСКӨӨНҮ КӨРГӨНДӨ
 • УЙДУН ТИЛИ
 • ТАРАНЧЫ
 • ЖАЗЫМА
 • МЕНИН КҮНҮМ
 • БИЗГЕ ТҮНӨЙ КЕТ
 • БАЙКА, ЖИГИТТЕР
 • КӨҢҮЛ АЙТАЛЫК
 • БУЛ КАНДАЙЧА
 • МЕН КЫРГЫЗДЫН АКЫНЫ
 • КӨЗҮМ ӨТКҮР
 • ТӨӨҢДҮ БЕР
 • МЕН КЕМЕ
 • ДАГЫ АЯЛ ЖӨНҮНДӨ
 • СӨЗҮ БАР
 • ЭНЕ ТИЛИ
 • КУБАНАМ
 • ЖАКТЫРДЫМ
 • БУЛ ТУРМУШТА
 • ПРАГАДА
 • ФРУНЗЕНИН ТҮНҮ
 • ЖАҢЫЛУУ
 • КЫЗЫЛ ЖҮК
 • ДАН ЖОМОГУ
 • АТА-ЖУРТ
 • ЭМГЕГИҢ
 • ТАШЧЫЛАР
 • МЕНИН ҮЙҮМ
 • ЫСЫК-КӨЛ
 • КАЗАКБАЙ
 • КАР ЖААДЫ
 • КҮЗ
 • МЕН ЖҮРГҮНЧҮ
 • ДЕН СООЛУК
 • МУЗЫКА
 • ЖҮЗҮМ АЙЫ
 • ӨЗҮМДҮ ӨЗҮМ
 • ЖАЗ
 • СУУ КЕЛАТАТ
 • ШААРЫМ - АСЫЛ ФРУНЗАМ
 • КООНЧУ
 • БӨК, БӨК БӨДӨНӨМ
 • КОММУНИЗМ КОЛХОЗУ
 • ПАМИДОР
 • ВИНО
 • ЖУМУШЧУНУН МҮНӨЗҮ
 • КҮНГӨ
 • БИЗДИН КЫЗЫЛЧА
 • КЕЧКИ УБАК
 • ФЗОдогу ИНИМЕ
 • МАЛЯР
 • ЖУМУШЧУ
 • ДУБАЛЧЫ
 • ЗАВОД КӨРДҮМ
 • ПРЖЕВАЛЬСКИЙГЕ
 • ПЛОТНИК
 • УСТАНЫН СӨЗҮ
 • КАРАБЕК
 • МАРЖАНКҮЛ
 • ТУРСУН САКЧЫ
 • ПАРОВОЗ
 • ЖОГОЛГОН ДЕПТЕР
 • КЕЛИП КЕТКЕН МЕЙМАНГА
 • САГЫНУУ
 • АРЫК СУУСУ
 • ЖАРАЛДЫМ
 • ВАСИЛИЙДИН САРЫ ТОРУ АТ
 • СУГАТ МААЛЫ
 • СҮЙҮНҮҮ
 • КЕТМЕНИМ
 • КОЛХОЗДОГУ ТҮН
 • РАЙКОМДУН СЕКРЕТАРЫ
 • ЖАМГЫР ЖААДЫ
 • БАЛАЛЫК
 • ОРУС ЭЛИ
 • ЖЫЛДЫЗ КАЛАА
 • ТҮҢКҮ КЕҢЕШ
 • ЭРИККЕНДЕ
 • ЖЕҢИШКАНДЫН АТАСЫ
 • КОШТОШУУ
 • МОСКВА
 • ПУШКИНГЕ
 • КОЛХОЗЧУГА
 • КҮЛЖАМАЛ
 • БАЛДАР ҮЧҮН ТҮЛКҮ МЕНЕН КАЗДАР
 • БАТ АЙТМА
 • ЖАШ ЖЕТКИНЧИКТЕР
 • КОЛЯ
 • ЧЫМЫН-ЧИРКЕЙ ЫРЛАРЫ
 • ЖАМГЫР ЫРЫ
 • КАРА ЧЫЙЫРЧЫК
 • БАЛДАР МЕНЕН ТУРНАЛАР
 • САМОЛЁТ ЫРЫ
 • НҮРГҮЛ
 • «2» МЕНЕН ЭМИЛБЕК
 • КАЛПЫЧЫ КАНЫМКҮЛ
 • ТАЙ КҮЛҮК
 • КУЛОЙ, КУЛОЙ, ТОРПОГУМ
 • ФИЗКУЛЬТУРА
 • БАЛА ТИЛИ
 • ТОРУ ТАЙ
 • ТЕЛИБАЙ ТЕНТЕК
 • ЭКИ МЕТР ЭСЕНКУЛ
 • УЧКАЯК БОЛГОН БАЛАПАН
 • КИТЕПТИН ДУШМАНЫ
 • БИРИНЧИ СЕНТЯБРЬ
 • КИТЕПТИ СҮЙ
 • КУШТАР КЕТТИ
 • БАК ТИГЕЛИ
 • МУГАЛИМ
 • ПИОНЕР КИМ
 • ПИОНЕР ЫРЫ
 • АНЕГДОТТОР, ЛЕГЕНДАЛАР КАЙГЫ
 • МҮНӨЗ ОЙНУ
 • ЫСЫК-КӨЛ
 • КУУ КУМПАЙ
 • БАЛТА ЖУТАР (ТАЗ ЖОРУ)
 • ДОМОНУН КЫЗЫ
 • КАЛП АЙТУУ
 • АЛДАР
 • МАРТЧЫЛЫК
 • ШУМКАРДЫН ТУУЛУШУ
 • УУРУЛУК
 • ЖАМАН КӨЗ
 • ЖЕР АЛБАГЫР
 • КЫДЫР, БАКЫТ
 • КАШАБАҢ
 • ЖЫЛ ТАЛАШУУ
 • ЧИЛДЕ
 • ТҮШҮНҮКТӨР
 • Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

  Вместе с этим также читают: