КӨКЖАЛ БАРАК СОГУШУ

(Көкжарлы барак, Көкжалдуу барак, санбарак деп дагы айтат)

Тарых боюнча 1510-жылы Касымхандын кыргызды каратпаса да калканч болгону көрүнөт. 1526-жылы анын Тайыр деген баласына кыргыздын карап турганын көрдүк. 1628-жылында казак ханы эңчер бойлуу эр Эшимге кыргыздын карап тургандыгы анын баласы 1717-жылында өлгөн Тооке ханга кыргыз Анжиан, Алайга жете калмактан качканга чейин (1684—85) карап турган. Демек кыргыз 1510—1685-жылдарда карап турган. Буга караганда кыргыз 170-жыл чамалуу казакка карап турган деп айтууга мүмкүн болсо керек.

Кыргызды букара кылып үйрөнүп калган казак кыргыздын Анжиан, Алайдан келип жерине орношкондо казакка көрсөткөн кордугуна чыдай албай, 1770— 71-жылдарда казактан жогоруда айтылган Көкжал Барак келип, кыргыз менен согушкан.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также читают: