Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. 1-том

 • Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары. 1-том
 • Экинчи басылышына кириш сөз
 • Кириш сөз
 • I бөлүм
 • Ал-Истахринин Китаб масалик ал-мамалик аттуу эмгеги
 • Ал-Истахринин [Китаб] масалик ал-мамалик аттуу эмгеги (парс тилиндеги котормосу)
 • Худуд ал-Алам
 • Мухаммад ибн Наджиб Бекрандын Жахан-намеси
 • 2-БӨЛҮМ
 • Низам ад-Дии Шаминин Зафар-намеси
 • «Искандар аноними»
 • Шараф ад-Дин Али Йездинин Зафар-намеси
 • Маждинин Зинат ал-мажалиси
 • 3- БӨЛҮМ
 • Зийа ал-кулуб
 • Маулана Пируи Бухараинин Жалис-и муштакини
 • Рафик ат-талибин
 • Мажму ат-Таварих
 • Тарих-и Кашгар
 • Кокон хандыгы мезгилиндеги Ферганалык авторлордун тарыхый чыгармалары
 • Экинчи басылышына тиркемелер В.В.Бартольд жана чыгыш булактарын орус тилине которуудагы советтик котормо практикасынын милдеттери
 • СССР Илимдер Академиясынын Чыгыш таануу институтундагы Кыргыз группасынын ишмердигинин урунттуу учурлары (1954-1957)
 • Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

  Вместе с этим также читают: