Эй, бу Куйручук

Hands

Скачать:

HTML PDF EPUB
Голосов: 8
Баллов: 34

Описание

Куйручуктун ысымы кыргыз элине атактуу куудул катары белгилүү. Ал эми бул китепке а кишинин куудулдугуна айкалышкан акылмандык, олуялык касиет-сыпаттары, акындык, чечендик таланты жана башка артыкчылыктары жөнүндөгү элдик баяндар камтылды.

Китеп жөнүндө сөз

...байыртадан бери алпка, жоокерге күч берген куудулдук күлкүнү Көкөтөйлөр, Куйручуктар улады. Куйручук күлкүсү тек элдирселдир кеп, серең-сураң кыймылы менен кишини кытыгылабады. Кенен ойлонулуп, өз мезгилиндеги коом түзүлүшүн, кишилердеги кем-кемтикти, терс жоруктарды сын кароолуна алды. Калайыктын оюн айтты. Бей-бечералардын, алсыздардын муң-зарын бөлүштү. Каражемсөө атка минерлердин, алдамчы сүткорлордун, чала молдо дин бузарлардын, акынсынып ыр касиетин качыргандардын, куудулсунуп айыл арасында ит кубалагандардын чекелерине тийген ок болушту кеменгер Көкөтөйлөр, асыл Куйручуктар.

Куйручуктун иштеген жоругу, айткан кеби, кыймыларакети калктын дилинде тек куудулдук гана эмес, акылмандык касиетке ээ болуп келген.

                                                                                                         Түгөлбай СЫДЫКБЕКОВ.


Китепти онлайн окуу


HTML: Читать
PDF: Скачать
EPUB: Скачать
Авторы книги: Эркалы Өскөналы уулу
Язык: Кыргызский
Издательство: Шам
ISBN: 5749900711
Год выпуска: 1997
Место выпуска: Бишкек
Категории: Общие
Теги: Түгөлбай Сыдыкбеков Куудулдар Куйручук
Лицензия

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также читают:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии