Эр Эшим

Hands

Скачать:

HTML PDF EPUB
Голосов: 3
Баллов: 7

Описание

Эр Эшим «калмак доору» аталган мезгилде — XVI— XVII кылымдардын аралыгында реалдуу жашаган адам, казак каны, поэма боюнча, айрым кыргыз санжырачыларынын берген маалыматтары боюнча анын тегин кыргыз-кыпчактан да чыгарышат. Бул баатыр туурасында айтылган аңыз-уламыштар казактарга Караганда кыргыздарда көбүрөөк сакталган. Орто Азия, Казакстан элдеринин оозеки поэтикалык чыгармалары генетикалык жагынан да, маданий байланыштын таасири астында да, ошондой эле коомдун тарыхый өнүгүшүнүн баскычтарынын окшоштугу менен да көптөгөн типологиялык жалпылыктарга ээ. Ушул туурасында Н. И. Кравцов: «Ар түрдүү элдердин фольклорун атайын изилдөөчүлөр гана эмес, ага кызыккандардын бардыгы ар кандай өлкөлөрдүн элдеринин оозеки поэтикалык чыгармаларында жалпы же окшош көрүнүштөр, сюжеттер, каармандар жана көркөм форманын окшоштуктары кездешээрин билишет»,— деп белгилеген эле (Русское народное поэтическое творчество, 1971, 353-б.)
Демек, «Эр Эшимди» тигил же бул элге таандыкташтырганда жогорудагы пикирди эске алып, өтө кылдаттык менен мамиле кылууну талап кылат.


HTML: Читать
PDF: Скачать
EPUB: Скачать
Авторы книги: Эл адабияты
Язык: Кыргызский
Издательство: Шам
ISBN: 9967-10-120-7
Год выпуска: 2003
Место выпуска: Бишкек
Категории: Общие
Теги: Поэма Баатырлар Элдик поэмалар Тоголок Молдо
Лицензия

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с этим также читают:

Комментарии

Нет комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии