О нас

Максаты


Конуштун максаты – кыргыз тилиндеги мазмундардын (китеп, чыгарма, макала ж.б.у.с.) жетиштүүлүгүн арттыруу аркылуу кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошуу.

Конуш 2009 ж. Аяк Оона айында түптөлүп башталган. Жеке жарандардын демилгеси менен өз каражаттарына уюштурулган. Китепканабыздагы эң биринчи китеп Сагымбай Орозбак уулунун айтуусундагы Манас эпосу болгон. Манас эпосунун электрондук вариантын интернетке эң алгач чыгарган биздин китепкана болгондугун сыймыктануу менен айта алабыз.

2010 жай айларында китепкананы жеке сүйөрмандык иштен туруктуу негизде өнүгүүчү долбоорго айландыруу максатында “Биздин Мурас” коомдук фонду түзүлгөн. Андан бери конушту өнүктүрүү иштерин "Биздин Мурас" фонду алып барууда.

 

Автордук укуктар боюнча

1. Биздин конуштагы чыгармалардын жана башка мазмундардын автордук укугу сакталат.

2. Конушта жарыяланган мазмундар окурмандар үчүн эркин окууга (таанышууга) берилген.

3. Коммерциялык эмес, жеке колдонуу максатында жарыяланган мазмундун авторуна жана башат конушка шилтеме, интернет ресурстарында гипер шилтеме берүү шартында мазмундарды көчүрүп алуу эркин жүргүзүлөт.

4. Конуштагы кандайдыр бир мазмундардын автордук укугу боюнча маселелер болсо bizdinkg@gmail дарегине кат менен кайрылыңыз.