Log in Register

Books and articles

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Мелис Убукеевдин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу

Мелис Убукеевдин өмүрү жана чыгармачылыгы туу…

Ысык-Көлдө ит улуп же Мелис Убукеевдин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу КРнын искусс...

No comments 21-05-2015

Умай эне культу

Умай эне культу

"Умай" . Хакас эл ыры (видео)

No comments 21-05-2015

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери (Соңку редакциясы). (Кыргыз Республикасынын Жогорку К...

No comments 21-05-2015

Ч. Айтматов Саякбай Каралаев тууралуу

Ч. Айтматов Саякбай Каралаев тууралуу

Саякбай Каралевдин айтуусундагы "Манас" эпосунун 2010 "Турар" басмасынан чыккан тол...

No comments 21-05-2015

Балбай баатырдын туулган жылына тактоо

Балбай баатырдын туулган жылына тактоо

т. и. к., доц. Рыскул Жолдошов

No comments 21-05-2015

Б. Дж. Джамгерчиновдун доктордук диссертациясынын электрондук жарыясына кириш сөз

Б. Дж. Джамгерчиновдун доктордук диссертацияс…

Б. Дж. Джамгерчиновдун доктордук диссертациясынын электрондук жарыясына кириш сөз. А...

No comments 21-05-2015

Audio materials

Error: No articles to display

Video materials

Error: No articles to display