Биздин

Башкы барак Коңуштун картасы Биз жөнүндө Дарегибиз
 

Кыргыз элинин эпикалык мурасынын антологиясы

Кыргыз элинин эпикалык мурасынын антологиясы (20)

Дүйшөмбү, 12 Айак Оона 2011 13:02

Семетей операсы. Увертюра

Семетей операсы. Увертюра.

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (5.48MB)

Дүйшөмбү, 12 Айак Оона 2011 12:17

Роза Аманова

amanova_roza200

Роза Аманова жөнүндө

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (834.46kB)

Дүйшөмбү, 12 Айак Оона 2011 12:13

Тууганбай Абдиев

Тууганбай Абдиев жөнүндө

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (557.73kB)

Тууганбай Абдиев. Курманбек

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (58.69MB)


Дүйшөмбү, 12 Айак Оона 2011 12:07

Болуш Мадазимов

Болуш Мадазимов жөнүндө

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (470kB)

Болуш Мадазимов. Саринжи Бөкөй.

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (6.87MB)

Дүйшөмбү, 12 Айак Оона 2011 11:57

Ашыраалы Айталиев

ashyr_aitaliev

Ашыраалы Айталиев жөнүндө

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (678kB)

Ашыраалы Айталиев. Ак Мөөр.

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (13.07MB)

Ашыраалы Айталиев. Карагул ботом.

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (25.65MB)


Дүйшөмбү, 12 Айак Оона 2011 11:51

Улан Төлөгөнөв

Улан Төлөгөнөв жөнүндө

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (487.93kB)

Улан Төлөгөнөв. Манастын Чүйдү алганы.

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (54.31MB)


Дүйшөмбү, 12 Айак Оона 2011 11:45

Дөөлөтбек Сыдыков

Дөөлөтбек Сыдыков жөнүндө

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (550.38kB)

Дөөлөтбек Сыдыков. Канчоро менен Гүлчоронун Акшумкарды издеп Үргөнчкө барганы.

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (15.74MB)

 

Дүйшөмбү, 12 Айак Оона 2011 11:33

Рыспай Ысаков

Рыспай Ысаков жөнүндө

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (855.28kB)

Рыспай Ысаков.Шыпшайдардын Алмамбетти, Чубакты, Сыргакты жай кылганы.

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (8.62MB)

Рыспай Ысаков.Каныкейдин Тайторуну чабышы.

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (43.92MB)

 

 Дүйшөмбү, 12 Айак Оона 2011 11:28

Талантаалы Бакчиев

Талантаалы Бакчиев жөнүндө

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (907.12kB)

Талантаалы Бакчиев. Гүлчоронун Үргөнчтүн суусун кечиши.

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (25MB)

Дүйшөмбү, 12 Айак Оона 2011 11:22

Назаркул Сейдирахманов

Назаркул Сейдирахманов жөнүндө

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (481kB)

Назаркул Сейдирахманов. Манастын төрөлүшү.

Жүктөп ал формат: (MP3) өлчөмү: (15.75MB)

 


<< Биринчи < Мурунку 1 2 Кийинки > Акыркы >>
Барак 1 / 2

Кирүү

Акыркы комментарийлер

Популярдуу ырлар

Жарнак
Жарнак
Жарнак